Praktijk informatie

Praktijk Aandacht is gevestigd aan Groot Dorregeest 2B 1911ND Uitgeest en heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Je kunt me via bovenstaande knop contacteren.

Behandeling vindt plaats op afspraak. Mijn telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur. Buiten deze tijden ben ik bezig met consulten. In dat geval kun je een boodschap inspreken, dan bel ik je terug.

Waarneming bij afwezigheid gebeurt door Bianca Koenen (Uitgeest). Informatie over waarneming krijg je via de voicemail. 

Tarieven 2023*

Eerste consult € 150
Vervolgconsult € 75

Kort consult € 50

Homeopathische kuur per stuk  € 12,50

*Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, bereken ik door. 

Afhankelijk van de aanvullende verzekering worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. Homeopathische consulten gaan niet ten koste van het eigen risico.

Algemeen

Als de aard van de klacht daarom vraagt, verwijs ik je door naar een (para)medisch hulpverlener (meestal de huisarts). Wanneer je daar goedkeuring voor geeft, neem ik contact op met de huisarts. De patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Beroepsvereniging NVKH

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl) onder lidnummer: 04-1709. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. Mijn consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Koepelorganisatie RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

De NVKH is aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ, deze beschikt over een eigen tuchtcollege, TCZ. Door aansluiting bij RBCZ valt de klassiek homeopaat automatisch onder het tuchtrecht van TCZ. https://www.tcz.nu/index.html

Door het vorenstaande voldoen alle NVKH-leden aan de eisen die gesteld worden aan zorgverleners in het kader van de WKKGZ.

De NVKH heeft verder voor haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie Quasir geregeld: https://quasir.nl/klachtenregeling/ 

5