CONSULT EN WERKWIJZE

Hoe verloopt een consult?

Bij kinderen vindt de intake plaats in twee losse afspraken. De eerste is met jou en en je kind. Doel van dit eerste gesprek is je kind te leren kennen, te zien hoe het zich gedraagt, hoe het reageert. Daarnaast probeer ik in dit gesprek (eventueel met jouw hulp) zoveel mogelijk informatie over de klacht van je kind naar boven te halen. 

Tijdens de tweede afspraak, ongeveer een week later, nodig ik jou uit zonder je kind en ligt de nadruk op aanvullende informatie die ik nodig heb om tot een goed voorschrift te komen. Ik vraag onder anderen naar zwangerschap en omstandigheden tijdens de bevalling. In dit gesprek is ook gelegenheid om te praten over zaken die je liever niet bespreekt waar je kind bij is. Beide afspraken tezamen vormen het eerste consult. Nadat we het eerste consult afgerond hebben, plannen we een kort consult om het behandelplan te bespreken (1-2 weken later). Ik weet waar de mogelijkheden, maar ook waar de grenzen van de homeopathie liggen. Ik zal jullie, als dat nodig is, doorverwijzen naar de huisarts. 

Om te beoordelen wat het voorgeschreven middel teweeg gebracht heeft, wil ik jou en je kind graag terugzien voor een vervolgconsult. Afhankelijk van de situatie plannen we het vervolgconsult 6 tot 8 weken na het eerste consult.

Hoe langer een klacht bestaat, hoe langer het over het algemeen duurt om een klacht op te lossen. Om je een idee te geven: een klacht die een jaar bestaat heeft bij homeopathische behandeling ongeveer een maand nodig om te verbeteren. Een klacht die twee jaar bestaat, twee maanden, enz. Een klacht die kort bestaat kan met behulp van homeopathie snel genezen. Ik zie kinderen met een acute (pijnlijke) oorontsteking na inname van een passend middel, vaak al binnen 15 minuten opknappen. Hier in mijn spreekkamer!