ADHD en ADD

Wat is ADHD?

Een kind of volwassene met ADHD heeft aandachts- en concentratieproblemen, is impulsief en hyperactief. Omdat deze kinderen of volwassenen in het moment leven, hebben ze weinig besef van tijd. Ze zijn gemakkelijk afgeleid, vergeetachtig, raken dingen kwijt, hebben moeite met organiseren en vermijden langdurige mentale inspanning. Een kind of volwassene met ADD heeft last van dezelfde problemen, maar is niet hyperactief. 

Symptomen ADHD en ADD

Veel praten, niet kunnen wachten, zich aan anderen opdringen, niet luisteren wanneer zij worden aangesproken, niet lang met iets kunnen spelen- dit zijn symptomen van hun impulsiviteit. Symptomen van hun lichamelijke onrust zijn: veel bewegen, hard fietsen, rennen, niet aan tafel blijven zitten, in de klas niet op hun stoel blijven zitten, wiebelen met armen en benen. Veel van deze verschijnselen zijn normaal en zien we bij alle kinderen, maar bij hyperactieve kinderen komen ze vaker voor.

Chaos, wederzijds onbegrip, misverstanden thuis en op school zijn onvermijdelijk. Zonder adequate behandeling bestaat de kans dat het kind antisociaal gedrag ontwikkelt. Is een kind jonger dan zeven jaar, vertoont het veel van de hierboven genoemde verschijnselen en houden die langer dan zes maanden aan, dan is er mogelijk sprake van ADHD of ADD.

ADHD en ADD komt voor bij 1-9% van de kinderen en driemaal zoveel bij jongens als bij meisjes. Bij 60-70% is sprake van een erfelijke factor.

Oorzaken van ADHD en ADD

Over de oorzaken van ADHD is nog weinig met zekerheid te zeggen. In elk geval is er niet één enkele oorzaak. Met tweelingstudies is aangetoond dat erfelijke factoren een rol spelen. Waarschijnlijk is ook het alcohol- en nicotinegebruik van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed. Tot nu toe is er geen ondergrens van beide stoffen aangetoond; afhankelijk van de vatbaarheid van het kind zou een enkel glas al voldoende kunnen zijn voor het ontstaan van ADHD.

Gevolgen van ADHD en ADD

Antroposofische onderzoekers hebben nagegaan hoe bij kinderen het vermogen tot het richten van de aandacht ontstaat. Het kind neemt iets waar in de buitenwereld en reageert daarop met een handeling. Er hoort een kleine pauze te zitten tussen waarnemen en handelen. Bij ADHD is deze pauzeperiode verminderd. Naast dit gebrek aan terughoudendheid kunnen kinderen met ADHD of ADD ook geen orde aanbrengen in gedachten, gevoelens, spreken en handelen.

Hoe kan ik mijn kind begeleiden?

Er zijn diverse behandelwijzen die het kind een prettiger leven kunnen bezorgen. Dat is voor het kind een zegen en voor de naaste omgeving een hele verademing. Het inschakelen van een orthopedagoog behoort tot de mogelijkheden. Kinderen zijn gebaat bij een aandachtstraining als hun hyperactiviteit dit niet in de weg staat. Bij het aanbrengen van orde en structuur, die het kind in zijn eigen leven niet kan aanbrengen, is een consequente benadering noodzakelijk. Sommige ouders melden dat suiker en bepaalde additieven de kwaal kunnen verergeren. Dan kan het voorschrijven van een dieet waar het gehele gezin aan meedoet van belang zijn.

Wat kan een aanvullende therapie voor kinderen betekenen?

In combinatie met een reguliere behandeling zijn aanvullende therapieën mogelijk. Een gezonde, zuivere voeding vormt de basis. Daarnaast kan het gebruik van een multivitamine en extra vitamine C belangrijk zijn.  Omega 3 vetzuren die op maat worden gedoseerd (op grond van aangetoond tekort aan Omega 3 en kilo’s lichaamsgewicht) zijn bij deze klacht van groot belang. Verder bestaan er combinatiepreparaten waarin verschillende voedingssupplementen zitten die de doorbloeding van de hersenen en de hersenfuncties kunnen verbeteren. Dit valt niet onder homeopathie, maar onder de orthomoleculaire geneeskunde. Ik ben orthomoleculair therapeut en zal je hierbij adviseren.

Wat kan een homeopathische behandeling voor deze kinderen betekenen?

Ik bekijk het kind als geheel, dus inclusief zijn emotionaliteit en karaktereigenschappen. Vervolgens zoek ik een passend geneesmiddel. Vijftig procent van de kinderen met ADHD of ADD knapt op door een homeopathische behandeling. Soms is het effect van zo’n behandeling snel merkbaar, soms duurt het maanden. Een combinatiebehandeling van reguliere en homeopathische therapie verdient vaak aanbeveling.